Další služby

Studentům se specifickými potřebami jsou všeobecně nabízeny tyto další služby.

Dále jsou služby rozděleny dle druhu potřeb.