Úvod » Dobrovolnické centrum » Chci pomáhat

Chci pomáhat

V české legislativě je dobrovolník obecně definován jako člověk, který se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu. Dobrovolnickou službou se pak rozumí celá řada činností vykonávaných ve prospěch společnosti, a to v sociální, ekologické, humanitární a dalších oblastech. Významným znakem dobrovolnické služby je to, že je poskytována bez nároku na odměnu a na základě smlouvy.