Úvod » Centrum služeb studentům se specifickými potřebami » Studenti » Služby pro studenty se sluchovým postižením

Služby pro studenty se sluchovým postižením

Služby a servisní opatření pro studenty se sluchovým postižením:

  • zapisovatelský, vizualizační a tlumočnický servis při výuce v rámci TUL
  • možnost individuální výuky
  • zajištění studijní asistence při studijních povinnostech
  • modifikace průběhu studia po formální stránce (např. časová kompenzace, upřednostnění písemného zkoušení)
  • komplexní systém odborného poradenství a konzultací
  • možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek po dobu studia (např. přenosná indukční smyčka)
  • možnost využívat dvě speciální studovny vybavené PC