Uchazeči

Před podáním přihlášky ke studiu na TUL si prostudujte informace uvedené na stránkách fakulty a informace o oboru, který máte zájem studovat. Zvažte vzhledem k vašim specifickým potřebám vhodnost oboru, který si chcete zvolit pro vaše studium. Nabízíme konzultaci při výběru vhodného studijního oboru s ohledem na vaši konkrétní specifickou potřebu (typ zdravotního postižení či znevýhodnění, specifické poruchy učení).

Modifikace přijímacího řízení

Pokud si podáváte přihlášku ke studiu na TUL a máte specifické potřeby (zdravotní postižení či znevýhodnění, specifické poruchy učení), můžete požádat o úpravu přijímacího řízení. Pokud chcete požádat o modifikaci – úpravu přijímacího řízení, obraťte se na studijní oddělení fakulty, na kterou se hlásíte a kontaktujte Akademickou poradnu a centrum podpory: info.apc@tul.cz,                               případně na tel. 485353056, 485353057.

Pro úpravu přijímacího řízení je nutné zaslat nám alespoň jeden z níže uvedených dokumentů:

  1. doklad o zdravotním postižení ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nebo
  2. doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nebo
  3. průkaz osoby se zdravotním postižením libovolného stupně ve smyslu § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, nebo
  4. doklad o specifické poruše učení (v případě, že nemáte platný doklad o specifické poruše učení, lze DysTest absolvovat u nás), nebo
  5. doklad o poruše autistického spektra zjištěné na základě komplexního vyšetření klinickým psychologem, nebo
  6. lékařská zpráva o výsledcích odborného lékařského vyšetření

Před přijímacím řízením vás budeme kontaktovat a následně s vámi domluvíme konkrétní úpravu přijímacího řízení.

Při přijímacím řízení se nejčastěji jedná o navýšení časové dotace při zkoušce, možnost zvětšeného tisku zadání, bezbariérový přístup do učebny včetně bezbariérového pracovního místa, možnost asistence při přijímacím řízení, případně tlumočení pro uchazeče se sluchovým postižením, možnost použití kompenzačních pomůcek či technologií, aj.