Úvod » Centrum služeb studentům se specifickými potřebami » Studenti » Služby pro studenty s poruchou autistického spektra

Služby pro studenty s poruchou autistického spektra

Služby a servisní opatření studentům s poruchou autistického spektra;

  • možnost individuální výuky
  • možnost příležitostné osobní a studijní asistence
  • nácvik prostorové orientace v prostorách TUL, případně v přilehlém městském prostředí
  • modifikace průběhu studia po formální stránce (v případě nutnosti časová kompenzace, zajištění individuálních konzultací, termínu zkoušek, atd.)
  • komplexní systém odborného poradenství a konzultací
  • možnost zapůjčení studijních pomůcek (notebook, tablet, čtečka, diktafon)