Úvod » Poradenské centrum » Studijní poradenství

Studijní poradenství

Nabízíme pomoc

  • při řešení studijních problémů
  • při přechodu ze středoškolské na vysokoškolskou formu studia
  • při volbě programu, oboru a formy studia
  • při rozvíjení studijních dovedností a kompetencí

Kontakty na studijní poradce

Fakulta strojní

Ing. Aleš Dittrich, Ph.D., Ing.Paed.IGIP

Telefon: +420 48535 3139, 3376
E-mail: ales.dittrich@tul.cz

Ing. Artur Knap

Telefon: +420 48535 3368
E-mail: artur.knap@tul.cz

Ing. Tomáš Knápek

Telefon: +420 48535 3368
E-mail: tomas.knapek@tul.cz

Ing. Jiří Komárek, Ph.D.

Telefon: +420 48535 3418
E-mail: jiri.komarek@tul.cz

doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D.

Telefon: +420 48535 2947
E-mail: iva.petrikova@tul.cz

Fakulta textilní

Ing. Jindra Porkertová

Telefon: +420485353218
E-mail: jindra.porkertova@tul.cz

Ing. Renata Štorová, CSc.

Telefon: +420485353940
E-mail: renata.storova@tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

PhDr. Luďka Hrabáková, Ph.D.

Telefon: +420485354238
E-mail: ludka.hrabakova@tul.cz

Mgr. Nicola Susanne Karásková

Telefon: +420485354273
E-mail: nicola.karaskova@tul.cz

Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D.

Telefon: +420 776 314 776
E-mail: zuzana.pechova@tul.cz

Mgr. Klára Severýnová Popková, Ph.D.

Telefon: +420 48 535 2840
E-mail: klara.severynova.popkova@tul.cz

Ekonomická fakulta

Ing. Jitka Burešová, Ph.D.

Telefon: +420485352324
E-mail: jitka.buresova@tul.cz

Ing. Ondřej Michal

Telefon: +420485352405
E-mail: ondrej.michal@tul.cz

Ing. Světlana Myslivcová, Ph.D., ING.PAED.IGIP

Telefon: +420485352359
E-mail: svetlama.myslivcova@tul.cz

Ing. Lenka Strýčková, Ph.D.

Telefon: +420485352379
E-mail: lenka.stryckova@tul.cz

Fakulta umění a architektury

Ing. arch. Bc. Ivo Louda

Telefon: +420485353195
E-mail: ivo.louda@tul.cz

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Ing. Jan Koprnický, Ph.D.

Telefon: +420485353290
E-mail: jan.koprnicky@tul.cz

Ing. Lubomír Slavík, Ph.D.

Telefon: +420485353142
E-mail: lubomir.slavik@tul.cz

Fakulta zdravotnických studií

Bc. Tomáš Buchtela, DiS.

Telefon: +420721738846
E-mail: tomas.buchtela@tul.cz

Mgr. Zuzana Paukertová

Telefon: +420485353560
E-mail: zuzana.paukertova@tul.cz