Úvod » Poradenské centrum » Studijní poradenství

Studijní poradenství

Nabízíme pomoc

 • při řešení studijních problémů
 • při přechodu ze středoškolské na vysokoškolskou formu studia
 • při volbě programu, oboru a formy studia
 • při rozvíjení studijních dovedností a kompetencí

Kontakty na studijní poradce:

Fakulta strojní

Fakulta textilní

Ekonomická fakulta

 • Ing. Ondřej Michal, poradce pro studenty v českých studijních programech, e-mail: ondrej.michal@tul.cz
 • Bc. Jana Navrátilová, poradkyně pro studenty v anglických studijních programech, e-mail: jana.navratilova@tul.cz
 • Ing. Ondřej Linhart, poradce pro doktorské studium v anglických studijních programech, e-mail: ondrej.linhart@tul.cz

Fakulta umění a architektury

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Fakulta zdravotnických studií

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Katedra anglického jazyka

Katedra biologie

Katedra českého jazyka a literatury

Katedra filosofie

Katedra fyziky

Katedra geografie

Katedra geoinformatiky a didaktiky informatiky

Katedra historie

Katedra chemie

         Oddělení bioinženýrství

 • doc. Ing. Eva Kuželová Košťáková, Ph.D., akademický tutor pro Bc., e-mail: eva.kostakova@tul.cz
 • prof. RNDr. David Lukáš CSc. akademický tutor pro NMgr., e-mail: david.lukas@tul.cz

Katedra matematiky

Katedra německého jazyka

Katedra pedagogiky a psychologie

Katedra primárního vzdělávání

 • Nikola Fejfarová, studentský tutor – učitelství pro 1. st. ZŠ, kombinovaná forma, e-mail: nikola.fejfarova@tul.cz
 • Kateřina Šenberková, studentský tutor – učitelství pro 1. st. ZŠ, prezenční forma, e-mail: katerina.senberkova@tul.cz
 • David Spilka, studentský tutor – učitelství pro mateřské školy, e-mail: david.spilka@tul.cz
 • PhDr. Jana Johnová, Ph.D., akademický tutor – učitelství pro mateřské školy, e-mail: jana.johnova@tul.cz
 • Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D., akademický tutor – kombinované studium, e-mail: zuzana.pechova@tul.cz
 • PhDr. Věra Vykoukalová, Ph.D., akademický tutor – prezenční studium, e-mail: vera.vykoukalova@tul.cz

Katedra románských jazyků

Katedra sociálních studií

Katedra tělesné výchovy a sportu