Úvod » Kariérové centrum

Kariérové centrum

JobTUL

JobTUL je oficiální kariérní portál Technické univerzity v Liberci, který propojuje studenty a absolventy se zaměstnavateli. Přináší nové možnosti v oblasti rozvoje kariéry při studiu i po něm a hledání možností spolupráce s firmami.

Samostatná stránka Job.tul.cz.

Kariérové centrum

Poskytujme zdarma poradenské služby všem studentům TUL v českém a anglickém jazyce. Poradenství je zaměřeno na podporu a rozvoj schopností, dovedností a návyků v oblasti komunikace a sebeprezentace s cílem zlepšit výchozí pozici pro úspěšné uplatnění na trhu práce.

Individuální kariérové poradenství

  • poradenství v oblasti profesního směřování – jak pracovat s vlastním profilem (vytvoření kvalitního životopisu a motivačního dopisu)
  • pomoc při přípravě na vstupní pohovor, sebeprezentace
  • pomoc při výběru zaměstnání a kontaktu s firmou
  • poradenství v oblasti personalistiky
  • dále dle potřeby i doporučení spolupráce a dalších služeb nabízených v rámci Akademické poradny a centra podpory
  • podpora pro firmy s konkrétními požadavky na absolventa

Kontakt

doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.

E-mail: katerina.marsikova@tul.cz

Ing. Tereza Michalová

E-mail: tereza.michalova@tul.cz

Ing. Hana Trávníčková

E-mail: hana.travnickova@tul.cz