Úvod » Centrum služeb studentům se specifickými potřebami

Centrum služeb studentům se specifickými potřebami

Zajišťujeme služby a servisní opatření pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami (SP), tj. se zrakovým, sluchovým a pohybovým postižením; se specifickými poruchami učení; s poruchou autistického spektra; případně s jinými obtížemi (např. psychické onemocnění, narušená komunikační schopnost či chronické somatické onemocnění).

konzultace a poradenství:

pondělí – čtvrtek 9.00 – 15.00

Doporučujeme všem zájemcům o konzultace a poradenské služby, aby se předem objednali.

Studentská 2 (budova F3, 2. patro), 461 17 Liberec 1

Telefon: +420485353056, +420485353057
E-mail: info.apc@tul.cz
Web: http://apc.tul.cz