Bezbariérové ubytování

Studentům se specifickými potřebami, zejména s tělesným postižením nabízíme možnost bezbariérového ubytování                     v budově I Mařanova 650, Liberec 25 – Vesec.                                                                                                                                                 Více informací najdete níže v brožuře „Bezbariérová přístupnost objektů TUL_OBJEKT I“.

Pokud máte zájem o bezbariérové ubytování, kontaktujte Akademickou poradnu a centrum podpory: info.apc@tul.cz,                    případně na tel. 485353056, 485353057.