Speciální studovny

Studentům TUL se specifickými potřebami jsou k dispozici dvě speciální studovny.

  • speciální studovna – budova F3, Husova 1290/75, 461 17 Liberec. Studovna je ve 2. patře vpravo od schodiště, pro studenty s tělesným postižením je přístup výtahem na aktivovanou kartu z Univerzitního náměstí.
  • speciální studovna – budova H, Voroněžská 1329/13, 460 01 Liberec 1. Studovna je v suterénu  budovy (1. PP) vedle univerzitní knihovny, pro studenty je přístup:                                                                                                                                                                 1. hlavním vstupem z ulice Voroněžská po bezbariérové rampě a dále výtahem do 1. PP                                                                          2. vstupem na úrovni 1. PP po bezbariérové rampě z parkoviště TUL (vjezd na parkoviště přes závoru a vstup z parkoviště do budovy pouze na aktivovanou kartu).
  • Obě speciální studovny mají bezbariérový přístup, v blízkosti každé studovny je také bezbariérová toaleta. Pracovní místa jsou přizpůsobena i studentům s tělesným postižením (podjezdné stoly).
  • V každé studovně je k dispozici studentům pracovník Akademické poradny a centra podpory (APC).
  • Obě speciální studovny jsou vybavené technickými pomůckami pro studenty se zrakovým postižením, např. PC se speciálním SW, s hlasovým výstupem, se zvětšovacím SW, speciální klávesnice pro slabozraké, skenery (běžné, bezokrajové, rolovací), Braillské tiskárny, stolní kamerové lupy (přenosné lupy jsou k zapůjčení), elektrický Pichtův psací stroj, tepelná tiskárna reliéfní grafiky aj.
  • Obě speciální studovny mohou využívat studenti nejen k samostatnému studiu, ale i k relaxaci a odpočinku během dne (k dispozici jsou relaxační polohovací křesla), případně k přípravě stravy (ohřev jídla, příprava čaje, kávy). Studenti se specifickými potřebami, kteří jsou v evidenci APC mají v obou studovnách možnost tisku zdarma dle interních pravidel.
  • Přístup do studovny je pouze na aktivovanou studentskou kartu. Pokud jste evidovaným studentem se specifickými potřebami v APC TUL a chcete navštěvovat speciální studovnu, požádejte o aktivaci karty na info.apc@tul.cz, případně na tel.: 485353056, 485353057.