Úvod » Centrum služeb studentům se specifickými potřebami » Studenti » Služby pro studenty se specifickými poruchami učení

Služby pro studenty se specifickými poruchami učení

Služby a servisní opatření studentům se specifickými poruchami učení (SPU) – např. dyslexie, dysgrafie, apod.:

  • zpracování studijní literatury – digitalizace studijní literatury a studijních textů
  • zapisovatelský servis – obsahový zápis při výuce TUL
  • možnost individuální výuky
  • možnost příležitostné studijní asistence
  • modifikace průběhu studia po formální stránce (vyšší časová dotace při písemných zkouškách, upřednostnění ústního zkoušení, atd.)
  • komplexní systém odborného poradenství a konzultací
  • možnost zapůjčení studijních pomůcek (notebook, tablet, čtečka, diktafon, speciální SW)
  • možnost diagnostiky specifických poruch učení