Úvod » Centrum služeb studentům se specifickými potřebami » Studenti » Služby pro studenty se zrakovým postižením

Služby pro studenty se zrakovým postižením

Služby a servisní opatření pro studenty se zrakovým postižením:

  • zpracování studijní literatury – digitalizace studijní literatury a studijních textů
  • možnost individuální výuky
  • zajištění studijní asistence dle potřeby při studijních povinnostech (doprovod na výuku, na konzultace, do knihovny, atd.), případně při sportovních aktivitách v rámci výuky
  • nácvik prostorové orientace v prostorách TUL, případně v přilehlém městském prostředí
  • modifikace průběhu studia po formální stránce (upřednostnění ústního zkoušení, časová kompenzace, odlišná podoba studijních materiálů, atd.)
  • komplexní systém odborného poradenství a konzultací
  • možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek po dobu studia (diktafony, přenosné zvětšovací lupy, SW pro zrakově postižené na USB flash disku, atd.)
  • možnost využívat dvě speciální studovny vybavené technikou pro práci zrakově postižených (Braillova tiskárna, el. Braillův psací stroj, Braillův řádek, PC s kompletním spec. SW pro zrakově postižené studenty a další)