Úvod » Dobrovolnické centrum » O dobrovolnickém centru

O dobrovolnickém centru

Posláním dobrovolnického centra TUL je zejména:

  • organizovat, administrativně zajišťovat a řídit dobrovolnické činnosti tak, aby pomoc dobrovolníka byla účelně využita tam, kde je jí nejvíce potřeba,
  • dobrovolnickou aktivitou rozvíjet ty kompetence studentů a zaměstnanců TUL, které jsou důležité pro osobní i profesní život,
  • posilovat občanskou angažovanost studujících a zaměstnanců a naplňovat třetí roli univerzity ve společnosti.

To, že na půdě univerzity je celá řada těch, kteří jsou ochotni bez nároku na finanční odměnu poskytnout svůj čas, energii, vědomosti i dovednosti ve prospěch ostatních lidí se nejednou ukázalo v praxi. V prostorách Technické univerzity v Liberci vznikla v době pandemie coronaviru první improvizovaná dobrovolnická dílna na výrobu nanoroušek.  Do pomoci při zajišťování aktivit souvisejících s důsledky války na Ukrajině se také zapojili studenti i zaměstnanci TUL. Dobrovolníci z řad studentů TUL pomáhají při chodu univerzitní knihovny či zajišťování různých univerzitních akcí.

Na činnost dobrovolnického centra TUL se vztahuje Etický kodex pro zaměstnance a studenty TUL (odkaz: https://doc.tul.cz/6920).