Úvod » Centrum služeb studentům se SP » Dokumenty a legislativa

Dokumenty a legislativa

Předpisem upravujícím podporu osob se zdravotním znevýhodněním je Směrnice rektora 1/2015 O podpoře uchazečů a studentů se specifickými potřebami na Technické univerzitě v Liberci

Poskytování služeb a jejich financování se řídí Pravidly pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám MŠMT. V dokumentu jsou mj. specifikovány standardy opatření poskytovaných studujícím v jednotlivým kategoriích zdravotního postižení.

Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám MŠMT pro rok 2022 jsou k dispozici zde.

Odkazy