Úprava literatury – DSPACE

DSpace TUL je elektronická služba pro sběr, uchování a zprostředkování elektronických materiálů. Akademická poradna do DSpace průběžně vkládá katalogizované dokumenty pro studenty se specifickými potřebami v různých formátech (např. formáty pro nevidomé studenty – speciálně upravený word pro zařízení s hlasovým výstupem).

Přístup do DSpace mají studenti,  kteří v důsledku svého zdravotního hendikepu nemohou číst standardně tištěné texty, nebo mají při čtení takových textů objektivní fyzické obtíže (viz. Autorský zákon, § 39), a kteří jsou evidováni v Akademické poradně. O přístup do digitálního archivu DSpace je nutno zažádat na info.apc@tul.cz, případně na tel. 485353056, 485353057.

Vstup do digitálního archivu DSpace APC: DSPACE