Bezplatný tisk

Žadatel o bezplatný tisk je řádným studentem Technické univerzity v Liberci a je evidován v Akademické poradně a centru podpory na základě předloženého uznatelného dokladu:

Student se zdravotním postižením/znevýhodněním
a) doklad o zdravotním postižení ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti;
b) doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění;
c) průkaz osoby se zdravotním postižením libovolného stupně ve smyslu § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením;
d) doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě obecně dohodnutých výsledků v obecně dohodnutých psychometrických testech; (ne starší 2 let)
e) lékařská zpráva o výsledcích odborného lékařského vyšetření v případě studentů s poruchou autistického spektra a studentů s jinými obtížemi, pokud se nemohou prokázat doklady uvedenými výše v písm. a) až d);
f) jiný, prokazující specifické potřeby, který připouští český právní řád

Student socio-ekonomicky znevýhodněný
a) aktuální Rozhodnutí o přiznání sociálního stipendia Technickou univerzitou v Liberci
b) rozhodnutí o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě
a) jiný, prokazující tíživé sociální podmínky

Bezplatný tisk

  • Tisk probíhá v prostorách Akademické poradny za přítomnosti pracovníka poradny.
  • K tisku je vhodné se předem objednat (zejména při tisku většího množství materiálu).
  • K tisku je nutné mít sebou platný ISIC.
  • Možnost tisku BP, DP v nejvyšší kvalitě.

Pokud máte zájem o bezplatný tisk, kontaktujte Akademickou poradnu a centrum podpory: info.apc@tul.cz,                                    případně na tel. 485353056, 485353057.