Úvod » Centrum služeb studentům se specifickými potřebami » Studenti » Služby pro studenty s pohybovým postižením

Služby pro studenty s pohybovým postižením

Služby a servisní opatření pro studenty s pohybovým postižením:

 • zpracování studijní literatury – digitalizace studijní literatury a studijních textů
 • zapisovatelský servis – obsahový zápis při výuce TUL
 • možnost individuální výuky
 • zajištění studijní a osobní asistence při studijních povinnostech (doprovod na výuku, na konzultace, do knihovny, atd.)
 • nácvik prostorové orientace v prostorách TUL, případně v přilehlém městském prostředí
 • modifikace průběhu studia po formální stránce (v případě nutnosti zajištění individuálních zkušebních termínů, odlišná podoba studijních materiálů, vyšší časová dotace při zkouškách, apod.)
 • komplexní systém odborného poradenství a konzultací
 • možnost zprostředkování asistenčních a sociálních služeb ve volném čase
 • možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek (diktafon, notebook, tablet, mechanický vozík, elektrický skútr, atd.)
 • možnost využívat dvě speciální bezbariérové studovny vybavené PC
 • možnost zajištění bezbariérového ubytování na kolejích TUL