Evidence studentů

Abyste mohli využívat služby pro studenty se specifickými potřebami, je nutné být v evidenci Akademické poradny TUL.

Pro evidenci je potřeba:

  • absolvovat funkční diagnostiku
  • doložit potvrzení – uznatelný doklad o specifických potřebách (o zdravotním postižení či znevýhodnění, specifických poruchách učení)
  • udělit informovaný souhlas

Uznatelný doklad

Student může být zahrnut do evidence studentů se specifickými potřebami pouze na základě uznatelného dokladu, kterým je:

  1. doklad o zdravotním postižení ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nebo
  2. doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nebo
  3. průkaz osoby se zdravotním postižením libovolného stupně ve smyslu § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, nebo
  4. doklad o specifické poruše učení  (v případě, že nemáte platný doklad o specifické poruše učení, lze DysTest absolvovat u nás), nebo
  5. doklad o poruše autistického spektra zjištěné na základě komplexního vyšetření klinickým psychologem, nebo
  6. lékařská zpráva o výsledcích odborného lékařského vyšetření