Úvod » Kariérové centrum

Kariérové centrum

Nabídky pracovních příležitostí JobTUL

Samostatná stránka Job.tul.cz.

Nabídky pracovních příležitostí

Jednotlivé útvary TUL si ještě vedou samostatnou agendu nabídky práce, viz odkazy níže.

Poskytujme zdarma poradenské služby všem studentům TUL v českém a anglickém jazyce. Poradenství je zaměřeno na podporu a rozvoj schopností, dovedností a návyků v oblasti komunikace a sebeprezentace s cílem zlepšit výchozí pozici pro úspěšné uplatnění na trhu práce.

Individuální kariérové poradenství

  • poradenství v oblasti profesního směřování – jak pracovat s vlastním profilem (vytvoření kvalitního životopisu a motivačního dopisu)
  • pomoc při přípravě na vstupní pohovor, sebeprezentace
  • pomoc při výběru zaměstnání a kontaktu s firmou
  • poradenství v oblasti personalistiky
  • dále dle potřeby i doporučení spolupráce a dalších služeb nabízených v rámci Akademické poradny a centra podpory
  • podpora pro firmy s konkrétními požadavky na absolventa

Kontakt

doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.

E-mail: katerina.marsikova@tul.cz

Ing. Tereza Michalová

E-mail: tereza.michalova@tul.cz

Ing. Hana Trávníčková

E-mail: hana.travnickova@tul.cz